A Liberapay csapata több adományozótól több kedvezményezettnek érkező adományokat koordinál. Az adományozók választják ki mennyit szeretnének adni, a csapattagok meghatározzák hogyan akarják megosztani a pénzt, és a Liberapay megpróbálja ennek megfelelően elosztani a pénzt.

A csapatfiók nem arra szolgál, hogy egy bizonyos jogi személy tagjai vegyék igénybe, hanem egy bizonyos egyedülálló természetes személyek csoportja, akik együtt dolgoznak egy projekten. Emellett alkalmas arra is, hogy a csapatfiókot hozzon létre egy olyan projektre, ami mögött csak egy közreműködő áll. Ezzel specifikálható az adomány a projekt felé, ahelyett, hogy közvetlenül a közreműködő saját nevére kapná.

A csapatszámla nem tárolja a pénzt későbbi felhasználásra. Minden adományt azonnal szétosztunk a csapattagok között, vagy egy személy kapja ha a pénz felosztását a pénzforgalmi feldolgozó nem támogatja. E fizetésfeldolgozási korlátozások miatt a tagok által kapott összegek átmenetileg kiegyensúlyozatlanok lehetnek, különösen, ha a csapatnak kevesebb támogatója van, mint tagja.

Ha a Liberapay csapatfiókok nem felelnek meg az Ön igényeinek, akkor helyette a Open Collective platformot érdemes használni, amely lehetővé teszi, hogy a csapatot egy bejegyzett nonprofit szervezet "üzemeltesse". Ez a "pénzügyi üzemeltető" a kollektív pénzeszközök jogi tulajdonosa, felügyeli azok felhasználását, és általában az adományok egyes százalékát saját jutalékaként számolja el. (Tervezzük egy hasonló rendszer bevezetését a Liberapay-en, de még nem tudjuk, hogy ez mikor fog megtörténni.)

Csapat létrehozása

Először be kell jelentkeznie a saját fiókjába.

Csapattaggá válás

Ha már hozzájárult egy csapat projektjéhez, kérje meg a csapat tagjait, hogy hívják meg. Ne felejtse el megadni nekik a felhasználónevét.

A pénz megosztása

A csapatoknak nincs hierarchiája, minden tagjuk egyenlő, és maguk határozzák meg a saját elképzeléseiket.

Megváltoztathatod a bevételeidet a csapatod vezérlőpultjában. Ez olyan táblázatokat tartalmaz, amely az összes tag névleges bevételét mutatják a következő és az előző fizetésnapnál, valamint a következő fizetésnapra tervezett tényleges pénzösszegek becsült értékét.

A névleges bevételek a tagok által maguknak megadott nyers számok, a tényleges bevételeket a rendszer számítja ki: először összeadja a nominális bevételeket, majd kiszámítja az egyes bevételek százalékos arányát, és végül ezeket a százalékokat alkalmazza a rendelkezésre álló jövedelemre. A névleges bevételek egyben maximumként is funkcionálnak: a tényleges bevételek soha nem magasabbak a névlegesnél, még akkor sem, ha további jövedelem áll rendelkezésre.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért kezeljük a névleges mennyiségeket maximumként, nem pedig egyszerű százalékként. Ez azért van így, mert a maximum elérése lehetővé teszi a csapatnak, hogy fel nem használt bevétele legyen (úgynevezett „maradék”), és ez több szempontból is jó. Először is ez úgynevezett „biztonságihálót” képez, amely stabilizálhatja a csapat tagjainak jövedelmét. Másodszor, megkönnyíti az új tagok beilleszkedését a csapatba, mivel a létszám növelése a „maradékot” csökkenti, a többi tag bevételének befolyásolása helyett. Harmadszor, lehetővé teszi szoftverünknek, hogy módosítsa az adományozók által a csapat tagjainak ténylegesen átutalt összegeket oly módon, hogy az idővel kiegyensúlyozza az adományozók hozzájárulását, ezáltal igazságosabbá téve a rendszert. Végül pedig ösztönzi a csapatnak való adományozást még akkor is, ha az már elérte a finanszírozási célját, ami jótékony hatással van a csapat bevételeinek stabilitására.

Automatikus részesedések

Alapértelmezés szerint minden csapattagnak az „auto” kerül beállításra, ami egyenlő részesedést jelent a maradékból. Más szóval, azok a tagok kapnak először pénzt, akik egy bizonyos értéket állítottak be, majd ami megmarad, azt egyenlő arányban osztják szét azon tagok között, akiknek automatikus részesedésük van.

A részesedések szabályozása

Ha egy csapat számára engedélyezve van a „részesedésfojtás”, a csapattagok nem emelhetik magasabbra a bevételeiket, mint az utolsó fizetési napon a névleges bevételek alapján számított maximum. Ez elősegíti az újabb résztvevők bevonását a csapatba anélkül, hogy aránytalanul magas részesedést szereznének az első hetek jövedelméből.

A limit a következőképpen működik: Bármikor megemelheti a részesedését 1,00 USD összegre, ha az nem érte el ezt az értéket, megduplázhatja az előző hetihez képest, megemelheti bevételét igényt tartva a csapat fennmaradó teljes jövedelmére, és felemelheti a bevételét az előző fizetésnap mediánjának szintjére. Ezek közül a legnagyobb összeg jelenti az Ön maximális bevételét egy héten.

A bevételek nem korlátozottak, ha a csapatnak csak egy tagja van, vagy ha az előző heti bevételek mindegyike nulla volt (ez a helyzet minden olyan új csapat esetében, amelyet a legutóbbi fizetési nap után hoztak létre).

Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha egy meglévő csapat esetében szeretné engedélyezni vagy letiltani a korlátokat. Ne felejtsen el bizonyítékot csatolni arról, hogy a módosítást a többi csapattag is jóváhagyta.

Csapattagság megszüntetése

Elhagyhatja a csapatot a csapat vezérlőpultjánál.

A kirúgás még nem került implementálásra. Ebben az esetben forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizonyítékkal arról, hogy miért kell a tagot eltávolítani, és arról, hogy a többi tag is támogatja a döntést.

Csapatfiók bezárása

Egy csapatfiók automatikusan bezáródik az utolsó tag kilépésével.